ΜΕΛΕΤΗ LOGO «OASIS Beauty & Wellness Centre»

Πρόκειται για μια μελέτη logo μεγάλης κλίμακας.
 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ