ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εταιρική ταυτότητα είναι η οπτική εταιρική απεικόνηση που προκύπτει μετά από μελέτη των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης ώστε να της προσδώσει μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα.
Μελέτη που λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, τις αξίες και γενικότερα τη φιλοσοφία της επιχείρησης.
Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει την μελέτη του λογοτύπου και των σχετικών εφαρμογών όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους αλληλογραφίας, έγγραφα, παραστατικά και εταιρικά έντυπα κάθε είδους.
 
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ